Tarieven 

  • Intakegesprek: 80 euro (+ dossierkost)
  • Individuele sessie: 70 euro
  • Ouderbegeleiding: 70 euro
  • Ouder-kind begeleiding: 70 euro
  • (School/thuis)observatie: 70 euro/u (+ km vergoeding)
  • Extern overleg (bespreking school, zorgtafel, ..): 70 euro/u (+ km vergoeding)
  • Belevingsonderzoek : 70 euro per sessie (gemiddeld: 3 à 5 sessies; afhankelijk van de leeftijd en het tempo van het kind).

Betalen kan cash of via de mobiele bank app (QR code). De betaling gebeurt onmiddellijk na elke sessie. 

Bij laattijdige annulering (< 24u op voorhand) kan de sessie worden aangerekend.