Ouder - Kind begeleiding

Bij jonge kinderen kan worden ingezet op ouder - kind begeleiding, waarbij ouder en kind samen aanwezig zijn en in interactie gaan met aanwezigheid en ondersteuning van de psycholoog. 

Er wordt aandacht besteed aan het kind, de ouder en de relatie onderling. Zo kan er bijvoorbeeld ingezet worden op het (co) reguleren van je kind, het leren kennen van je kind en de signalen, het samen spelen en verbinding maken, .. 

Er wordt gewerkt vanuit de denkkaders van infant mental health.