Belevingsonderzoek 

Soms is er voorafgaand het therapeutisch proces nood aan een uitgebreid belevingsonderzoek. Aan de hand van dit onderzoek probeert de psycholoog zicht te krijgen op de beleving van het kind. Een belevingsonderzoek duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies en wordt afgesloten met een terugkoppeling naar de ouders. 

Aan de hand van het belevingsonderzoek worden een aantal vragen onderzocht: Wat is er aan de hand en hoe wordt dit door het kind ervaren? Hoe zijn de moeilijkheden ontstaan ? Hoe zal het kind zich mogelijks verder ontwikkelen? Hoe kan er gepaste hulp geboden worden? 

Het belevingsonderzoek geeft zicht op de thema's waarmee een kind bezig is, de manier waarop het kind hiermee omgaat en de relaties waarbinnen een kind zich verder ontwikkelt. 

Na een belevingsonderzoek wordt er samen afgestemd welke verdere hulp nodig is. 

De noodzaak van een belevingsonderzoek wordt samen met het gezin besproken.