Ouderbegeleiding 

Het ouderschap is een uitdagend proces. Ik bied ouders ondersteuning in het leren kennen en lezen van hun kind. Tijdens een ouderbegeleiding wordt er aandacht besteed aan de uitdagingen binnen het ouderschap en hoe het ouderschap versterkt kan worden binnen de relatie met je kind(eren). 

Het is een proces van samen zoeken en ruimte maken voor andere perspectieven, hulpbronnen en inzichten in de dynamieken die er zich voordoen in de relatie met je kind. 

Soms is individuele begeleiding voor je kind nog te vroeg en wordt er eerst gestart met ouderbegeleiding. Soms wordt ouderbegeleiding gecombineerd met een gelijklopend therapeutisch proces voor het kind. Ouders zijn in elk geval altijd onmisbare schakels in het proces van het kind. 

Het ouderschap kan soms ernstig onder druk komen te staan door eigen ervaringen in het heden of het verleden. Indien er nood is aan psychotherapie voor ouders, verwijs ik door naar volwassentherapeuten in de buurt.