Aanbod en werkwijze

Aanmelding > intake/kennismaking > bespreking therapieplan > opstart traject of doorverwijzing 

Gezinnen, ouders en kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen bij mij terecht voor belevingsonderzoek, individuele begeleiding, ouderbegeleiding of ouder-kind begeleiding. Ik werk binnen het psychodynamische kader, waarbij er aandacht is voor het ontwikkelingsproces van kinderen en hoe dit opnieuw op het juiste spoor gebracht kan worden. De ontwikkeling van een kind vindt plaats binnen interacties en relaties met de nauwe en bredere context, deze worden dan ook zo veel mogelijk betrokken in het belang van het kind. 

Na een eerste kennismakingsgesprek samen met het gezin, bekijken we welk traject mogelijk is. Indien nodig help ik een gezin verder bij het zoeken naar geschikte hulpverlening.

De sessies vinden plaats in de spelkamer, waarbij kinderen op hun tempo en via verschillende kanalen uiting kunnen geven aan hun innerlijke wereld. Dit kan via spel, woorden en andere creatieve uitingsvormen. De spelkamer fungeert als een soort van oefenruimte, waar een kind zichzelf kan tonen binnen een veilig kader.