Individuele begeleiding

Kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen bij mij terecht voor individuele psychologische begeleiding. 

De sessies vinden steeds plaats in de spelkamer, waar kinderen op verschillende manieren uiting kunnen geven aan hun binnenwereld in een veilige ruimte. De spelkamer biedt verschillende materialen waarmee kinderen binnen een therapeutische relatie aan de slag kunnen gaan. 

Ouders worden altijd betrokken bij het individueel proces van een kind. Een kind maakt namelijk deel uit van de gezinscontext, waarbij samenwerking heel cruciaal is. Na een aantal sessies wordt er een terugkoppeling met de ouders voorzien. Indien er nood is aan ouderbegeleiding kan dit ingepland worden in het therapeutisch proces.